Tuis

Kopiereg 2016 © Boervolk Kultuurbeweging | Alle regte voorbehou | Ontwerp en instandhouding deur Pixels Design Studio

Facebook

Whatsapp Groep

Sosiale Media

E: henning@boervolkkultuurbeweging.co.za

T: 083 755 2177

Kontak Besonderhede:

Boervolk Kultuurbeweging - logo

BOERVOLK
KULTUURBEWEGING

BOERVOLK
KULTUURBEWEGING

KONTAK ONS BY 083 755 2177

Tuis
Wie is ons
Geloftes
Vlae en Volksliedere
Nuusblad
Laers & Voorbereiding
Winkel
Kontak ons

Skakels:

You are here:

Volksliedere en Vlae

Transvaalsevolkslied

Kent gijdatvolkvolheldenmoed
Entochzolanggeknecht?
Het heeftgeofferdgoedenbloed
Voor Vryheid envoorrecht.
Komt, burgers! laat de vlaggenwapp’ren,
Onslijden is voorbij;
Roemt in de zegeonzerdapp’ren:
Datvrijevolk’zijnwij!
Datvrijevolk,
Datvrijevolk,
Datvrije, vrijevolkzijnwij!

Kent gijdat land, zoschaarsbezocht
Entochzoheerlikschoon;
Waar de natuurhaarwond’renwrocht,
Enkwistigstelt ten toon?
Transvalers! laatonsfeestliedschallen!
Daarwaaronsvolkhield stand,
Waaronszevreugdeshontenknallen,
Daar is onsvaderland!
Datheerlik land,
Datheerlik land,
Dat is, dat is onsvaderland!

Kent gij die Staat, nog maar een kind
In ‘swereldsStatenrij,
Maar tog door’tmachtig Brits bewind
Weleerverklaardvoorvrij?
Transvalers! edel was uwstreven,
Enpijnlikonzesmaad,
Maar God die uitkomstheeftgegeven,
Zijnlofvoord’eigenStaat!
Looftonze God!
Looftonze God!
Looftonze God voor land enStaat!

Vrystaatsevolkslied

Heft, Burgers, ‘t lied der vrijheidaan
Enzingtonseigenvolksbestaan!
Van vreemdebandenvrij,
Bekleedtonskleingemenebest,
Op orde, wet enrechtgevest,
Rang in der Staten rij,
Rang in der Staten rij.

Al heeftons land eenklein begin,
Wijgaan met moed de toekomst in,
Het oog op God gericht,
Die nietbeschaamtwie op Hem bouwt,
Op Hem als op eenburchtvertrouwt,
Die voorgeenstormenzwicht,
Die voorgeenstormenzwicht

Zie in genáenliefdeneêr
Op onze President, o Heer!
WeesGijzijntoeverlaat!
De taak, die op zijnschouders rust,
Vervullehij met trouwen lust
Tot heil van volkenstaat!
Tot heil van volkenstaat!

Bescherm, o God, de Raad van ’t land,
Geleid hem aanUwvaderhand,
Verlicht hem van omhoog,
Op datzijnwerkgeheiligdzij
Envaderlandenburgerij
Ten zegenstrekken moog’!
Ten zegenstrekken moog’!

Heil, driewerfheil de dierbreStaat,
het Volk, de President, de Raad!
Ja bloei’ naaronsgezang
De Vrijstaatenzijnburgerij,
In deugdengroot, van smettenvrij,
Nog tal van eeuwenlang!
Nog tal van eeuwenlang!